Omsorg

Omsorg kallas de tjänster som hjälper dig att klara den dagliga livsföringen. Genom omsorg kan du känna dig trygg i ditt eget hem. Till omsorg hör på- och avklädning, hygien, toalettbesök och hjälp vid mål-tider, ledsagning till aktiviteter och tillsyn under dagen. Om du behöver hjälp med rehabiliterande eller medicinska insatser så får du det genom omvårdnadspersonalen.

För att bli beviljad omsorg krävs ett beslut från en biståndshandläggare på Örebro kommun. Hur mycket hjälp du blir beviljad beslutar kommunen utifrån dina behov.
Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet. Kontakta oss för mer information gällande omsorg eller vilka som kan bli beviljade omsorg.

Vi behandlar dig som du själv vill bli behandlad