Service

Servicetjänster

Aktiviteter
Fixartjänst
Fönsterputs
Inköp
Matlagning
Städning
Snöskottning
Tvätt

Du som behöver hjälp med praktiska saker i och kring ditt hem kan bli beviljad servicetjänster. Servicetjänsterna är en del av hemtjänsten och består av olika typer av service beslut, beroende på om du är över eller under 75 år. Service erbjuds inom Örebro kommuns område.

Du avgör själv ditt behov, vilka tjänster du vill ha och hur ofta de ska utföras. Servicetjänsterna kan användas från åtta till tio timmar per person och månad beroende på vilket service beslut du blir bevilja. Det går heller inte att spara timmar till nästa månad.

I listan till vänster kan du se de olika tjänsterna som inger i de olika service besluten. Kontakta oss för mer information gällande service eller vilka som kan bli beviljade service.

Kontakta oss

Hör av dig till oss så berättar vi mer.